Хронічний гепатит (ХГ)

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Хронічний гепатит (ХГ)

Хронічний гепатит (ХГ) – це поліетілогічне запальне захворювання печінки, що триває без поліпшення 6 місяців і більше, характеризується прогресуючим перебігом, виникненням фіброзу, здатністю призводити до цирозу.

Класифікація ХГ (рекомендована Міжнародним конгресом гастроентерологів у Лос-Анджелесі (1994)

I. За етіологією та патогенезом:

1. Хронічний вірусний гепатит В.

2. Хронічний вірусний гепатит Д (дельта).

3. Хронічний вірусний гепатит С.

4. Автоімунний гепатит, тип 1, 2, 3.

5. Медикаментозно-індукований хронічний гепатит.

6. Криптогенний хронічний гепатит (невизначеної етіології).

II. За клініко-біохімічними та гістологічними критеріями:

Ступінь активності: мінімальна; слабо виражена; помірно виражена; виражена.

III. Стадії хронічного гепатиту: 0, 1, 2, 3, 4:

Стадія 0 – фіброз відсутній.

Стадія 1 – слабо виражений перипортальний фіброз.

Стадія 2 – помірний фіброз з порто-портальними септами.

Стадія 3 – тяжкий фіброз з порто-центральними септами.

Стадія 4 – цироз.

Ступінь активності процесу визначають гістологічно напівкількісним методом за системою КпоdeІІ, використовуючи індекс гістологічної активності. За неможливості проведення пункційної біопсії орієнтовно про активність процесу можна судити відповідно до активності трансаміназ (АлАТ, АсАТ): 1,5-2 норми – мінімальна, 3-5 норм слабо виражена, 5-9 норм – помірна, 10 норм і більше висока.

Діагностика ХГ базується на аналізі скарг (наявність проявів астеновегетативного, диспептичного, больового абдомінального синдромів), даних анамнезу хвороби, для вірусного гепатиту – епідемічного анамнезу (контакти з хворими на гострий гепатит, гемотрансфузії, операції, інфузійна терапія, стоматологічні втручання), об’єктивному обстеженні хворих (жовтяниця, телеангіектазії, пальмарна еритема, крововиливи на шкірі, гепатомегалія, спленомегалія), а також результатах лабораторно-інструментальних досліджень.

Для оцінки ступеню порушення функції печінки при хронічному гепатиті застосовують наступні клініко-лабораторні показники:

- при хронічному ВГ без порушення функції печінки відсутні скарги та клінічні симптоми, протромбіновий індекс та альбуміно-гамма-глобуліновий коефіцієнт знаходяться в межах фізіологічних коливань (перший – більш ніж 80%, другий – 3,0). Діагноз встановлюють при знаходженні специфічних маркерів та морфологічних змін при слабко вираженому цитолітичному синдромі або при його відсутності.

- при хронічному ВГ з незначним порушенням функції печінки – є скарги на незначну важкість у правому підребер’ї, астенію, відсутні – геморагічний синдром, зниження протромбінового індексу та альбуміно-гамма-глобулінового коэффіцієнту, відповідно до 60% и 2,5.

- при хронічному ВГ із помірним порушенням функції печінки – є астеновегетативний синдром, постійна важкість у правому підребір‘ї, початкові прояви геморагічного синдрому (кровоточивість ясен, транзиторні носові кровотечі, легкість виникнення синяків), зниження протромбінового індексу до 50% та альбуміно-гамма-глобулінового коэффіціенту до 2, клінічні загострення з обов’язковим збільшенням АлАТ не менш двох разів на рік.

- при хронічному ВГ із значним порушенням функції печінки є виражені астеновегетативний та геморагічний синдроми, можливі клінічні ознаки портальної гіпертензії та печінкової енцефалопатії, зниження протромбінового індексу нижче 50% та альбуміно-гамма-глобулінового коэффіціенту нижче 2.

Частіше всього ХВГ перебігає з перевагою цитолітичного синдрому (більш важливими є синдром інтоксикації, підвищення активності АлАТ, зниження протромбінового індексу, в меншій мірі – диспротеінемія), рідше спостерігаються холестатичний синдром (свербіння шкіри, підвищення активності лужної фосфатази, ГГТП та рівня білірубінемії, при цьому в меншій мірі підвищується АлАТ) та автоімунний (астеновегетативний синдром, артралгії, позапечінкові прояви, диспротеінемія, підвищення АлАТ, імуноглобулінів, ЦІК, наявність різноманітних аутоантитіл).

Опубликовано в Інфекційні та паразитарні хвороби пользователем admin on декабря 22, 2013 at 5:42.

Add a comment

Comments are closed.