Вірусні гепатити – визначення, класифікація – 1

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Вірусні гепатити – визначення, класифікація – 1

Вірусні гепатити – це група інфекційних захворювань, які характеризуються переважним ураженням печінки. В даний час виділяють вірусні гепатити А (ГА), В (ГВ), С (ГС), D(ГD), Е(ГЕ) та ін.

Для гепатитів А та Е характерний фекально-оральний механізм передачі, який реалізується водяним, харчовим та контактно-побутовим шляхами.

Гепатити В, С і D розповсюджуються переважно парентеральним шляхом, а також статевим, анте-, пері – або постнатальним шляхами.

Класифікація вірусних гепатитів

Критерії

Варіант перебігу

Етіологія ВГ

ВГА

ВГВ

ВГС

ВГD

ВГЕ

За тривалістю процесу

Гострий (до 3 міс)

+

+

+

+

+

Затяжний (до 6 міс)

+

+

+

+

+

Хронічний (понад 6 міс)

+

+

+

За враженістю клінічних проявів

Безсимптомні форми

Вірусоносійст-во

+

+

+

Субклінічна

+

+

+

+

+

Маніфестні форми

Безжовтянична

+

+

+

+

+

Жовтянична

+

+

+

+

+

За особливостями перебігу

Циклічний

+

+

+

+

+

Ациклічний

Із загостреннями

+

+

+

+

+

3 рецидивами

+

+

+

За характером переважаючого клініко-біохімічного синдрому

Цитолітичний

+

+

+

+

+

Холестатичний

+

+

+

+

+

Холестатичні форми

+

+

+

+

+

За важкістю перебігу

Легка

+

+

+

+

+

Середньої важкості

+

+

+

+

+

Важка

+

+

+

+

+

Фульмінантні форми

Ранні

+

+

+

+

+

Пізні

+

+

+

+

+

Жовтяничні форми характеризуються жовтяницею (підвишенням рівня білірубіну в крові більше 40 мкмоль/л), підвищенням рівня трансаміназ. При типовій цитолітичній формі є преджовтяничний, жовтяничний та відновлювальний періоди, нерідко з вираженим холестазом. При формах з атиповим перебігом ведучим проявом хвороби є холестатичний компонент, при якому збільшується рівень жовчних пігментів, холестерину, бета-ліпопротеїдів, лужної фосфатази та гамма – глутамілтранспептидази. При цьому є білірубін – трансаміназна диссоціація (спостерігається більше збільшення рівня білірубіну ніж трансаміназ).

При безжовтяничних формах вірусних гепатитів відсутні клінічні ознаки жовтяниці, але є збільшення трансаміназ та слабо виражені прояви захворювання.

Субклінічна форма характеризується відсутністю об’єктивних та суб’єктивних проявів при незначній гепатомегалії або її відсутності. Діагноз встановлюється за наявністю маркерів вірусів гепатиту в поєднанні з незначною активністю трансаміназ, патоморфологічними змінами в печінці.

Виявлення тільки специфічних маркерів вірусних гепатитів при відсутності клінічних та біохімічних ознак гепатитів спостерігається при інапарантній формі.

Гострий циклічний перебіг встановлюється при терміні захворювання до 3-х місяців, гострий затяжний (прогредієнтний) перебіг – до 6 міс, хронічний перебіг – при терміну більше 6 міс. Більш об’єктивними критеріями є показники терміну реплікативної активності збудників та дані гістологічних досліджень біоптатів печінки.

Під час оцінки важкості стану хворого необхідно більш уваги приділяти скаргам хворого: наявність слабкості, що наростає, запаморочення; почуття «провалювання»; відраза до їжі; стійка нудота; повторне блювання або блювання, що спричиняється запахом їжі.

При оцінці об’єктивних даних необхідно звертати увагу на: наявність м’якуватої консистенції печінки; зменшення її розмірів на фоні наростаючої жовтяниці; геморагічного синдрому (кровотечі з ясен); геморагій на шкірі, носової кровотечі; порушення поведінки хворого.

Опубликовано в Інфекційні та паразитарні хвороби пользователем admin on декабря 19, 2013 at 17:07.

Add a comment

Comments are closed.