Перша медична допомога при ураженні ядерною зброєю

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Перша медична допомога при ураженні ядерною зброєю

ПЛАН

ЗАНЯТТЯ ПО МЕДИЧНІЙ  ПІДГОТОВЦІ

ТЕМА-№5: Перша медична допомога при ураженні ядерною зброєю.

УЧБОВА МЕТА:  Вивчити організацію надання першої медичної допомоги при враженні ядерною зброєю на кораблі. Способи гасіння одягу.

МЕТОД: Розповідь

час (хв.)

вивчаємі питання

примітка

05

Огляд готовності особового складу до заняття. Оголошення теми навчальної мети і порядку проведення заняття.

15

Коротка характеристика вражень, які викликаються ядерною зброєю.

05

Комбіновані враження.

10

Поняття про променеві хвороби. Форма проходження променевої хвороби.

10

Засоби індивідуальної профілактики та захисту.

15

Надання першої медичної допомоги при зараженні радіоактивними речовинами зовнішньої поверхні тіла та при потраплянні їх в середину організму.

05

Особливості опіків отриманих від світлового опромінення ядерного вибуху.

10

Надання першої медичної допомоги при різних опіках.

05

Надання допомоги при комбінованих опіках.

05

Способи гасіння та зняття палаючого одягу.

10

Перевірка засвоєного матеріалу.

05

Підведення підсумків заняття.

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОРОТКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВРАЖЕНЬ,  ЯКІ  ВИКЛИКАЮТЬСЯ ЯДЕРНОЮ  ЗБРОЄЮ.

УДАРНА  ХВИЛЯ  ЯДЕРНОГО  ВИБУХУ.

Наносить враження особовому складу матеріальною дією і перевищеним тиском, а також іншим шляхом – летучими та падаючими обломками і іншими предметами. Відкрито розташований особовий склад, який підвергається дії перевищеного тиску 0,1-0,4 кгс/см2 отримує легкі травми,  легкі контузії, подряпини.

0,5 кгс/см2 – середньої важкості;

Вище 0,5 кгс/см2 – тяжкої важкості;

Вище 1 кгс/см2 – тяжкої важкості з більшим відсотком смертельних випадків.

СВІТЛОВЕ ОПРОМІНЮВАННЯ.

Вражаюча дія світлового опромінювання визначається світловим імпульсом, тобто, кількістю світлової енергії, яка падає на одиницю площі за весь час свічення. Світлове опромінювання у особового складу може викликати опіки шкіряної поверхні та очей.

Дії світлового опромінення особливо піддаються очі. При прямому спостереженні ядерного вибуху під дією світлового опромінювання можливе тимчасове осліплення – до 5 хвилин вночі та до 30 хвилин вдень.

В осередку ядерного вибуху на людину можуть діяти накалене повітря, ударна хвиля і полум¢я пожеж, викликаючи опіки верхніх дихальних шляхів.

ПРОНИКАЮЧА  РАДІАЦІЯ

Іонізують атоми, які входять в склад живих тканин: це приводить до порушення життєвих процесів в організмі, і людина захворює променевою хворобою. Аналогічна дія надається і іонізуючим опромінням від радіоактивного зараження місцевості та різних предметів, і об¢єктів.

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА.

Це особлива форма хвороби, яка виникає в результаті іонізації атомів живого організму. В залежності від отриманої дози опромінення розрізняють гостру і хронічну променеву хворобу. По ступеню важкості променеву хворобу поділяють на чотири ступені:

-  1 ступінь – легка;

-  2 ступінь – середньої важкості;

-  3 ступінь – важка;

-  4 ступінь – дуже важка.

Протягом променевої хвороби розрізняють чотири періоди:

-  початковий період або період початкової реакції;

-  скритий період або період мнимої злагоди;

-  період розгару променевої хвороби;

-   період закінчення хвороби.

КОМБІНОВАНІ  ВРАЖЕННЯ.

В зв¢язку з тим, що всі вражаючи фактори ядерного вибуху діють майже одночасно, у людей буде спостерігатися комбіновані враження. Цей стан поранень, опіків, контузій, з враженнями проникаючої радіації і радіоактивних речовин. Такі враження проходять важко. Травми і опіки ускладнюють проходження променевої хвороби, сприяють швидкому її розвитку. В свою чергу радіаційне враження потягчують лікування ран та опіків навіть при зрівнянно не великих дозах радіації. Комбіновані враження поділяються на:

-  легкі;

-  середньої важкості;

-  важкі;

-  смертельні.

Радіаційні комбіновані враження проходять більш важко, ніж механічні пошкодження і опіки, які не діють разом з іонізуючим опроміненням. У вражених розвивається синдром взаємного обтяжування для якого характерний більш частий розвиток травматичного шоку.

ЗАСОБИ  ІНДІВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  І  ПРОФІЛАКТИКИ.

Враження шкіри  і обмундирування продуктами ядерного вибуху, а також продовжений контакт людини з враженими поверховостями можуть привести до гострих радіаційних вражень шкіри. Для попередження гострого радіаційного враження необхідно в найкоротший час (в першу годину, півтори) після зараження тіла і обмундирування провести санітарну обробку. Санітарна обробка може бути повна та часткова.

ЗАСОБИ  ЗАХИСТУ  ТА  ПРОФІЛАКТИКИ.

1.  захисний костюм №5;

2.  респіратор морський;

3.  гумові перчатки, гумові бахіли, фартух;

4.  в АІ препарат РС-1, приймається по 6 таблеток за 40-60 хвилин до можливого опромінювання.

При необхідності препарат в тій же дозі може бути прийнятий через 6 годин після першого приймання. Проти рвоти застосовується протирвотний засіб – етапіразин по 3-4 таблетки по наказу.

НАДАННЯ  ПЕРШОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  ЗАРАЖЕННІ  РАДІАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ  ЗОВНІШНИХ  ПОВЕРХОНЬ  ТІЛА  ТА  ПРИ  ПОТРАПЛЯННІ  ЇХ  В  СЕРЕДИНУ  ОРГАНІЗМУ.

Зараження шкіри та обмундирування продуктами ядерного вибуху, а також тривалий контакт людини з зараженнями поверхнями можуть привести до гострих радіаційних вражень. Для того, щоб попередити цей розвиток в найкоротші строки провести часткову санітарну обробку

Перед частковою санітарною обробкою усунути РВ з протигазу з сторони обличчя і особистої зброї. Часткова санітарна обробка заключається в митті рук, обличчя, шиї не зараженою водою з милом, протирання очей і промивання рота з фляги, а також витрухнув обмундирування та взуття.

Повна санітарна обробка проводиться під час перерви бойовій діяльності в не зараженому місці.

На зараженій місцевості особовий склад повинен дотримуватись слідуючих правил:

-  обов¢язково користуватися протигазами або респіраторами на місцевості;

-  в районах ядерних вибухів без дозволу командира не споживати необстежену воду та продукти.

При порушенні цих правил в зараженій зоні ПЛБ можуть потрапляти до організму через органи дихання з зараженим повітрям. А також шлунко-кишечний тракт з зараженою водою та їжею.

Надання першої медичної допомоги  в цих випадках повинно бути направленна на попередження подальшого потрапляння ПЛБ до організму. З цією метою в зараженій зоні необхідно одягнути протигаз або респіратор, при їх відсутності ватно-марлеву пов¢язку. Після виходу з зараженої зони при підозрі на потрапляння до організму великої кількості ПЛБ та при відсутності протипоказань потрібно приступити до промивання шлунку шляхом прийому одного, півтори літри чистої води та викликанням рвоти.

ОСОБЛИВОСТІ  ОПІКІВ,  ОТРИМАНИХ  ВІД  СВІТЛОВОГО  ОПРОМІНЕННЯ  ЯДЕРНОГО  ВИБУХУ.

-  Це профільні опіки, які займають поширену поверхню відкритих ділянок тіла;

-  Частіше це важкий або дуже важкий ступінь важкості опіків;

-  Тривалисть заживлення цих опіків;

-  Часте ускладнення опіків шоком.

НАДАННЯ  ПЕРШОЇ  ДОПОМОГИ  ПРИ  РІЗНИХ  ОПІКАХ.

1.  накласти пов¢язку за допомогою І П П;

2.  при великій поверхні опіку використовувати велику асептичну пов¢язку;

3.  при наданні ПМД необхідно дотримуватись слідуючих правил:

-  не торкатися опікової поверхні руками та не промивати її водою, що не занести радіоактивних речовин;

-  не знімати з обгорілої поверхні залишки згорілого обмундирування, білизни, ділянки, відслоєної пухирем шкіри, бо це може посилити біль та різко погіршити стан потерпілого.

2.  при сильному больовому синдромі ввести протибольовий засіб;

3.  при наданні ПМД при опіках слизистих оболонок очей необхідно змочити пов¢язку, в середину даються антибіотики.

СПОСОБИ  ГАСІННЯ  ОДЯГУ.

1.  збити з ніг потерпілого, накрити палаючи ділянки одягу брезентом, або підручними засобами;

Опубликовано в Лекції, статті з медицини пользователем admin on сентября 10, 2013 at 3:50.

Add a comment

Comments are closed.