Перша медична допомога при уражені бактеріологічними засобами можливого ворога

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Перша медична допомога при уражені бактеріологічними засобами можливого ворога

ПЛАН

ЗАНЯТТЯ ПО МЕДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Тема – 2: Перша медична допомога при уражені бактеріологічними засобами можливого ворога.

Учбова мета: Вивчити організацію надання першої медичної допомоги при поражені бактеріологічними засобами на кораблі.

Метод: Розповідь.

час (хв.)

вивчаєме питання

примітка

05

Огляд готовності особового складу до заняття. Оголошення теми, навчальної мети та порядку проведення заняття.

15

Характеристика основних представників бактеріологічної (біологічної) зброї та способи їх застосування.

15

Основні данні про інфекційні захворювання збудники яких, можуть бути застосоване противником  у якості біологічної зброї.

15

Правила поведінки особового складу та надання першої медичної допомоги враженим в умовах бактеріологічного нападу.

15

Порядок проведення профілактики при застосуванні противником бактеріологічної зброї.

10

Призначення постів термометрії та екстреної профілактики. Захисний одяг.

10

Правила проведення дезінфекції у приміщеннях медичного призначення.

10

Перевірка засвоєного матеріалу.

05

Підведення підсумків заняття.

Висновки:______________________________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ (БІОЛОГІЧНИХ) ЗАСОБІВ ТА ЗАСОБІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

Бактеріологічною зброєю називається зброя, вражаюча дія якого основана на використанні хворобних мікробів та токсинів збудників хвороб людини, тварин та господарчих рослин. Бактеріологічна зброя включає в себе бактеріальні засоби та різни боєприпаси (прибори), в яких вони використаються для нанесення враження противнику.

Бактерії-мікроорганізми рослинного походження, переважно одноклітинні, видимі тільки за допомогою мікроскопу.

В залежності від біологічних особливостей одні бактерії могуть збуднювати захворювання тільки у людини (холера, брюшной тиф) другі у тварин та птах (чума рогатої худоби, птах), третьї визивають захворювання у людини та у тварин (чума, сібірська язва, туляремія).

Віруси – це мельчайші організми в сотні та тисячі раз менш чим бактерії. Побачити їх можливо тільки за допомогою електронного мікроскопу. Вони добре переносять висушування та замороження.

Грибки це організми рослинного походження, відрізняючись від бактерій більш складнішою будовою. Устойчивість їх в зовнішньому середовищі значніш вище, чим бактерії вони добре переносять висушування, дію сонця та дезінфікуючих засобів. Захворювання викликаємі грибками називаються мікозами. При цих захворюваннях пошкоджуються волосся, нігті, шкіра.

Токсини це яди які вироблюються де якими бактеріями. Токсини збудники бутулизма, стовбняка, дифтерії, через мірно отруйні та при потраплянні до організму тварини або людини вони викликають тяжке захворювання.

СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН.

Біологічні речовини могуть використовуватися розпиленням сухих або рідинних рецептур, в яких знаходяться збудники одного або де кільках захворювань:

1.  розповсюдженням хворих комах або щурів;

2.  диверсійними методами.

Основним методом розповсюдженням мікробів являється створення над ціллю мікробних аерозолей. Аерозолі являють собою звішені у повітрі частинки, які складаються з скопління мікробів. Ці частинки розповсюджуються повітряними потоками.

Для створення аерозолей використовуються різні технічні засоби: біологічні боєзапаси підривної дії, боєголовки ракет, бомби, міни, снаряди, генератори або розпилювач на літаках безпілотних засобах, аеростатах наземних засобів кораблях та підводних човнах.

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАРЯЖЕНИХ КОМАХ ТА ЩУРІВ.

Заражені переносники на протязі тривалого часу зберігають здатність передавати людині або тварині збудника.

Розсіювання переносників може проводитись за допомогою авіаційних бомб, касет особливих конструкцій, різного роду контейнерів а також спеціальних приборів та пристроїв. Де які комахи, наприклад двокрилі та гризуни можуть швидко пересуватися, активно вступати в контакт з людиною. Нападаючи на людину та тварин, переносники можуть заразити їх при укусі. Зараження може відбутися також при роздавлюванні комах та кліщів та тілі.

Бактеріологічною зброєю можуть бути збудники чуми, холери, ботулізму, сібірска язва.

ЧУМА – тяжке, небезпечне захворювання, яке здатне до широкого епідемічного розповсюдження.

Збудник чуми – паличкоподібний мікроб, достатньо стійкий на об’єктах зовнішнього середовища, особливо в холодну пору року. Найбільш часто зустрічаються дві форми: – бубонна (бубон – запалений лімфатичний вузол), і легенева. При бубонній формі ураження проходить через укуси блохи. При легеневій формі, як правило повітряно-капельним способом, через дихальні шляхи.

ОЗНАКИ ЗАХВОРЮВАННЯ.

Інкубаційний період 2-3 доби, менш 6-9 днів. Захворювання починається гостро, внезапним підвищенням температури тіла, головною біллю, покутям загальної розбитості. При бубонній формі основним симптомом існує бубон. Спочатку з’являються болі в місцях майбутнього бубону. Бубон буває великий від горіха до курячого яйця (пахові, бедренні, підмишечні та ін.)

Легенна форма чуми починається внезапним та швидким підвищенням температури тіла, сильним ознобом, головною біллю, віддишкою, кашлем з кров’янистою мокротою, біллю у грудях та бредом.

ХОЛЕРА – також відноситься до особо небезпечних кишковим інфекціям. Збудник – вібріон, мікроб. Джерелом інфекції існує хвора людина або здоровий бактеріоносій. Зараження переходе тільки через рот. Дуже важлива своєчасна ізоляція та госпіталізація хворого.

БУТУЛІЗМ – це гостре інфекційне захворювання, характеризується слабкостью скелетної та гладкої мускулатури, розлад зору, ковтання, сечеіспускання. Зараження здійснюється аліментарним шляхом.

Ознаки : інкубаційний період від декілька годин до декілька днів. Відчувається почуття важкості, нудоти, рвота. Змінюється тонус м’язів скелету, гортані та піщеводу і летальний кінець.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ О/С ТА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕННИМ В УМОВАХ БАКТЕРІОЛОГИЧНОГО НАПАДУ.

При проведенні бойових дій на зараженому участку місцевості з метою попередження враження необхідно виконувати міри безпеки.

Обов’язково використовувати індивідуальні засоби захисту. При відсутності табельних, використовувати підручні. Без крайнеї необхідності не сідати та не лягати на землю, палубу корабля даже у захістному одязі. Неможно брати посторонії предмети або торкатися до них.

Перша медична допомога (само-, взаємодопомога) надається з метою зниження вражаючої дії бактеріологічної зброї. Використовуються для цього протибактеріальні засоби в таблетках жовтого кольору, яки розташовані у двох пеналах аптечки індивідуальної (АІ). При загрозі бактеріального нападу або поранення слідує відкрити кришку пенала, висипати на долоню необхідну кількість таблеток та ковтнути їх, запиваючи водою. При відсутності води таблетки розжувати та проковтнути.

При наданні першої медичної допомоги пораненим в очазі зараження необхідно виконувати міри захисту від предбаченного занесення на пораненні та опікові поверхнї бактерій та токсінов. Поранених та хворих з очагу враження евакуюїрують до спеціальних шпіталей.

ОБОВ’ЯЗКИ О/С ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ОЧАГА БАКТЕРІОЛОГИЧНОЇ ЗБРОЇ.

Висока дісциплінованість, суворе виконування порядку, санітарно-гігієнічних вимог, правил санітарної обробки та дезінфекції особовим складом дозволяє запобігнути зараженню та виконувати встановлену задачу.

Всі особи, розташовані в очазі зараження, а також особи, користувавшиєся підозрілою на зараження водою, харчовими продуктами та різними предметами, рахуються враженими бактеріальними засобами.

До з¢ясування виду використаних  бактеріальних засобів проводиться  обсервація.

Кожний виявленний хворий повинен бути ізолірован, при цьому своєчасно.

В тих випадках коли встановлюється що проивник застосував збудників особо небезпечних інфекцій (чума, холера, оспа), або з¢явилась масове розповсюдження іньших захворювань, на весь очаг зараження накладується карантин.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОТИВНИКОМ БАКТЕРІОЛОГИЧНОЇ ЗБРОЇ, БІОЛОГИЧНОЇ ЗБРОЇ.

Підвищення несприймаємості організму до інфекційних хвороб у особового складу досягається проведенням профілактичних прививок та застосуванням антибіотиків та інших лікарських засобів.

Профілактичні прививки у ВМС проводяться систематично за плановим порядком проти грипу, віспи, брюшного тифу, паратифів А та В, і туберкульозу.

При загрозі бактеріологичного нападу та по епідеміологичним показникам повинні проводитися прививки проти інших інфекційних захворювань (сипного тифу, холери, чуми, туляремії, бруцелезу, сібирської язви, енцефалитів).

При застосуванні бактеріологичної зброї викоритсовуються протибактеріальні засоби в таблетках жовтого кольору, які розташовані в двох пеналах АІ. Крім цього створюються пости екстренної профілактики, на яких особовий склад отримує засоби не спецефічної екстренної профілактики препаратами, які використовуються з метою екстренної профілактики (відночсяться сиворотки, гамоглобуліни, бактеріофаги деякі хімічні препарати, і антибіотики).

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСТІВ ТЕРМОМЕТРІЇ. ЗАХИСНИЙ ОДЯГ.

Пости термометрії призначені для раннього виявлення хворих з проведенням термометрії і прийомам засобів екстренної профілактики.

Захисний одяг призначений для роботи з хворими особливо-небезпечними інфекціями, а також для захисту відкритих частин тіла від влучення на них збудників хвороб, знезараження вдихаємого повітря і для захисту від комах та кліщів. Найбільш повний захист забезпечує костюм протичумний першого типу. Повний комплект протичумного костюму складається з:

1.  бавовняного комбінезону;

2.  капюшону або хустинки;

3.  халату протичумного;

4.  окулярів захисних (типу шоферских);

5.  ватно-марлевої маски (респіратора);

6.  перчаток гумових;

7.  чобіт гумових;

8.  фартука кліїончотого;

9.  рушника.

Дезінфекція – це комплекс спеціальних міроприємств, які спрямовани на знищення збудників інфекційних хвороб в зовнішньому середевищі. Розрізняють два види дезінфекції: профілактичну та осередкову.

Профілактична дезінфекція проводиться з метою попередження інфекційних захворювань , шляхом своєчасного знищення збудників в місцях їх можливого скупчування. Проводиться щоденно в місцях загального користування ( в гальюнах, вмивальниках, лазнях, прачках).

Текуча дезінфекція проводиться в ізоляторах та лазаретах кораблів з моменту ізоляції хворого до госпіталізації або випики після повного видужування, з метою попередження розповсюдження інфекціїї за межи осередка. Знезараженню піддаються виділення зворого (мокроти, рвотної маси, промивні води, кал та сеча), а також посуд, залишки їжі, білизна, перев¢язочний матеріал, приміщення та всі предмети, які в ньому знаходяться. При цьому застосовуються три способи дезінфекції: механічний, фізичний, хімічний.

Заключна дезінфекція проводиться одноразово, негайно після ізоляції хворого, видуження або смерті з метою знищення збудників інфекційних захворювань, розсіяних в тих місцях, де він був розташован. Вона проводиться не пізніше, ніж через три години з моменту ізоляції хворго.

Дезінфекція проводиться розчином ДТСГК за допомогою автомакса або гідропульту.

Дезінсекція це комплекс міроприємств, які спрямовани на знищення членістоногих носіїв збудників інфекційних захворювань, також побутових комах. Також як і дезінфекція, дезінсекція поділяється на профілактичну та осередкову.

Опубликовано в Лекції, статті з медицини and Надання невідкладної допомоги пользователем admin on сентября 8, 2013 at 7:31.

Add a comment

Comments are closed.