Методичні рекомендації стосовно вірусних гепатитів В та С – вступ

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Методичні рекомендації стосовно вірусних гепатитів В та С – вступ

В останні роки вірусні гепатити „С” та „В” посідають одне з провідних місць в інфекційній патології людини і є актуальною проблемою охорони здоров’я усіх країн світу, що зумовлено глобальним їх поширенням, часто тривалим і тяжким перебігом, несприятливими близькими та віддаленими наслідками. За даними ВОЗ за частотою ураження населення вірусні гепатити займають друге місце після грипу і гострих респіраторних захворювань. Вірусні гепатити наносять значний економічний збиток, який по своїй кількості уступає тільки грипу та ГРЗ. Лікування хронічних вірусних гепатитів, особливо ХВГС, в дійсний час дуже важке завдання, навіть при комплексному лікуванні в кращих клініках світу стійкої ремісії вдається досягти через 1–2 роки терапії лише в 50% хворих, при цьому вартість лікування сягає 10 тис. доларів США.

За даними ВООЗ, більше третини населення світу уже інфіковано ВГВ, і на сьогодні 5% з них, тобто більше 350 млн. осіб, є хронічними носіями цієї інфекції. Щороку від патології, пов’язаної з цією хворобою, у світі помирає близько 2 млн. осіб. По суті, кожні 15-20 років від гепатиту В у світі гине більше людей, ніж за всю світову війну. Із них щорічно 100 тис. – від блискавичної форми, ще півмільйона – гострої інфекції, близько 700 тис. – від цирозу та 300 тис. – карциноми печінки. Після гострого вірусного гепатиту В у 30-50% розвивається хронічний гепатит, а у 70-90% «хронічне носійство» вірусу. Встановлено, що 89% осіб з «хронічним носійство вірусу» є хворими латентним хронічним гепатитом В, та у 38% з них відмічається фаза реплікації вірусу.

В світі, за даними різних авторів, інфіковано вірусом гепатиту С від 200 млн до 1 млрд осіб, з яких не менш ніж у 350 млн. відзначаються ознаки хронічного ураження печінки.. Вважається, що без прийняття невідкладних заходів у найближчі 10-20 років смертність від ВГС та його наслідків збільшиться у 3 рази і перевищить цей показник при (ВІЛ – інфекції) СНІДІ. За прогнозами ВООЗ, в наступні 10-20 років ХГС стане основною проблемою національних органів охорони здоров’я. Медична і соціальна значимість ВГС визначається не тільки широким розповсюдженням, але й несприятливими наслідками, до яких може привести це захворювання. За прогнозами Davis GL Hepatology, 1998 к 2008 року в світі захворюваність на цироз печінки зросте на 528%, гепатоцелюлярний рак до 279%, смерть від захворювання печінки на 228%, декомпенсація хронічних гепатитів, цирозів на 68%, необхідність трансплантації печінки на 61%. За даними інших розрахунків, проведених вченими Франції, протягом наступних 20 років щорічна смертність, пов’язана з НСV-інфекцією, зросте на 150–200%. Очікується, що пік захворюваності припаде на 2018 рік.

Останнім часом у структурі вірусного гепатиту значно збільшилася питома вага ВГВ, ВГС та його поєднаних форм – ВГВ + ВГС, ВГВ + ВГС + ВГD.

В дійсний час проблеми значного поширення хронічного гепатиту С і особливості самого вірусу існують на жаль сумісно з недосконалістю діагностики та лікування гепатиту С, відсутністю способів ефективної вакцинації, які в дійсний час необхідно терміново вирішувати.

У зв’язку з високою вартістю лікування, лікування вірусних гепатитів не доступно кожному хворому, тому збільшується кількість хронічних форм гепатиту, ЦП, ГЦК.

Проблема вірусних гепатитів актуальна й для Збройних сил. На це вказує значна кількість інфікованих серед донорів: згідно літературних даних маркери вірусного гепатиту В (ВГВ) виявляються – до 2,8%, вірусного гепатиту С (ВГС) – до 8,6%, а мікст HВsAg + HCV до 0,45%.

Брак крові по результатам обстежень донорської крові по службі крові МО України

Брак

2000

2001

2002

2003

К-ть

Донорів

%

К-ть

Донорів

%

К-ть

Донорів

%

К-ть

Доноров

%

HBsAg

423

3,8

303

3

252

2,7

199

2,2

HIV

41

0,4

49

0,6

41

0,4

24

0,3

HCV

536

4.8

454

4.5

332

3.5

363

4

RW

21

0,2

38

0,4

40

0,4

26

0,3

Всього

1021

9,2

844

8,5

665

7

612

6,8

КК-ть донорів

11126

9860

9483

8936

Згідно проведених досліджень науковцями різних країн інфікування лікарів парентеральними вірусними гепатитами в 3-5 разів перевищує захворюваність дорослого населення та досягає 42,9% (найбільше у відділеннях гемодіалізу, хірургічного профілю, гематологічному). Частота виявлення маркерів інфікування HCV серед соматичних хворих спеціалізованих відділень багато-профільних стаціонарів становить 5%. Високі показники виявлення антитіл до HCV зареєстровані при обстеженні хворих відділень гемодіалізу – 27,5%, гематології і переливання крові – 8,8%, гастроентерологічних і пульмонологічних стаціонарів – відповідно 8,4 і 7,1%. Дещо нижчі показники зафіксовані серед хворих відділень хірургічного (2,9%) і терапевтичного (2,5-2,7%) профілів. Більш високі показники виявлення анти-НСV зареєстровано у пацієнтів з імунодефіцитними станами та хронічними патологічними процесами різного походження. При обстеженні хворих із діагнозами ХГ і ЦП, які знаходилися на лікуванні в гастроентерологічних і терапевтичних відділеннях, анти-НСV були виявлені відповідно у 10,2 і 26,3% обстежених.

При вивченні анамнезу хворих на хронічний вірусний гепатит – причиною інфікування стали: порушення цілісності шкіри – 58,4%, контактно-побутові причини – 41,6%. Серед перших найбільшу частку мають медичні втручання (хірургічні, лікувально-діагностичні маніпуляції, дії стоматолога) та внутрішньовенне застосування наркотиків.

При вивченні свідоцтв про хворобу осіб (військовослужбовців строкової служби), які були звільнені із ЗС з приводу гепатитів, у 69% захворювання пов¢язані з проходженням військової служби. З них у 49,5% хронічний гепатит був без порушення функції печінки, у 36,3% з незначним, у 14,2% з помірним.

Таким чином, з урахуванням військовослужбовців – носіїв маркерів ВГВ та С, які продовжують військову службу, а також звільнених військовослужбовців строкової служби, у яких в наступні роки може розвинутися хронічний гепатит з клінічними проявами, що будуть мати вплив на життя та працездатність, та хворі будуть отримувати через МСЕК групи інвалідності, в ближчі роки очікується збільшення звернень за медичною допомогою у військові лікувальні заклади з приводу лікування хронічного гепатиту, цирозу печінки.

В зв’язку з тим, що серед найбільш складних питань цієї багатогранної проблеми є діагностика і лікування хворих на вірусні гепатити, метою даних методичних рекомендацій є: надати лікарям допомогу з діагностики та лікування вірусних гепатитів.

Опубликовано в Інфекційні та паразитарні хвороби пользователем admin on декабря 18, 2013 at 14:39.

Add a commentPrevious Post:

Next Post:

Comments are closed.