Головні напрямки розвитку авіаційної медицини на сучасному етапі

Медицина для Вас

Рефераты по медицине, лекции по медицине

Головні напрямки розвитку авіаційної медицини на сучасному етапі

Сучасна і, тим більше, людина майбутнього приречена літати. Саме через це в достатньо древньому ряду людських знань, професія льотчика виділяється особливо. Авіаційна медицина допомагає людині адаптуватися до специфічного життя та праці, починаючи від проектування авіаційної техніки з урахуванням обмежень людини і закінчуючи медико-психологічними заходами підтримки авіаторів-пенсіонерів. Супроводжуючи сучасні і перспективні літальні апарати на всіх етапах їх життєвого циклу, авіаційна медицина займається передусім життєвим циклом людини в авіації.
Останнім часом було детально обґрунтовано, що у широкому колі теоретичних і практичних проблем, що вирішує медицина праці, в нашому випадку – медицини праці авіаційної, стержневе місце займає проблема комплексного вивчення людини в процесі трудової діяльності і оцінка її здоров’я як результат складної взаємодії та інтегрального впливу не тільки професійних, але й медико-біологічних, демографічних, соціально-економічних, екологічних та інших факторів. Основними словами цього положення є поняття інтегративності, здоров’я і взаємодії різноманітних факторів. Через це саме інтегративність, цілісність авіаційної медицини дозволяє розглядати її як самостійну область антропоекології.
Авіаційна медицина – складова глобальної медичної дисципліни – медицини праці, яка входить в свою чергу в суперглобальну область профілактичної медицини. Через це більшість авіамедичних проблем (професійна захворюваність, біологічний ризик професії, донозологічна діагностика, відновлювально-реабілітаційна медицина тощо) являється невід’ємною частиною проблематики медицини праці.
Тактика наукового упередження породжує необхідність якнайшвидшої методологічної переорієнтації авіаційної медицини, суть якої – у використанні обчислювальної техніки нових поколінь в інтересах описання комплексних явищ, які включають соціальні, психологічні, фізіологічні процеси, спільні зі змістом льотної діяльності і впливом екологічних факторів на організм льотчика.
Синтез та інтеграція знань про закономірності функціонування людини в авіаційних системах прогнозувалося давно. Сьогоднішній момент розвитку є дуже важливим. Якщо деяка кількість систем, в тому числі наукових, інтегрується в єдине ціле, значить, має місце істинний метасистемний перехід – квантеволюції.
Таким чином, авіаційну медицину в теперішній час можна впевнено розглядати як своєрідну авіаційну антропоекологію – різновид сучасної інтегративної науки про людину – антропоекології. Основні підвалини цього заключаються в тому, що, по-перше, основним об’єктом вивчення є здоров’я людини, а, по-друге, під цим кутом зору системно розглядаються всі рівні біологічної інтеграції людини-літаючої – від молекулярної до соціальної.

Метки:

Опубликовано в Авіаційна медицина пользователем admin on августа 17, 2012 at 19:40.

Add a commentPrevious Post:

Next Post:

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply

(Spamcheck Enabled)